Aandelen

Aandelen zijn als het ware een deelname in het vermogen van een bepaalde onderneming. Als u aandeelhouder bent dan bent u mede-eigenaar van een bedrijf. Op deze manier profiteert u mee in de winst maar ook in het verlies van een bedrijf.

Als mede-eigenaar heeft u ook zeggenschap, u kunt via aandeelhoudersvergaderingen uw stem uitbrengen over bepaalde bedrijfsvoorstellen. De weging van de stem is echter wel naar rato van het aantal aandelen die in uw bezit zijn.

Het is mogelijk om van beursgenoteerde bedrijven een aandeel of aandelen te kopen, de handel in aandelen gaat doorgaans via een effectenbeurs, in Nederland is de meest bekende beurs de AEX. De waarde van aandelen wordt op deze beurzen bepaald en is afhankelijk van veel factoren, vraag en aanbod, bedrijfsresultaten, toekomstperspectieven, sentiment etc. Dit wordt uitgedrukt in een koers van een aandeel.

Risico’s van aandelen
De koers van aandelen kan door de bovenstaande invloeden stijgen maar ook dalen en daar zit ook direct het risico van beleggen in aandelen in. Gaat het goed met het bedrijf dan zal de koers stijgen en gaat het slecht dan daalt over het algemeen de koers van het aandeel. In theorie is het zelfs mogelijk dat het bedrijf failliet gaat en uw aandelen dus niets meer waard zijn.

Dividend
Veel bedrijven laten hun aandeelhouders delen in de winst van het bedrijf. Zij keren een gedeelte van de winst uit, dit heet dividend. U kan er vaak als aandeelhouder voor kiezen om het dividend in geld of in nieuwe aandelen uit te laten keren. Bij dividend in geld krijgt u het geld in handen en kunt u het eventueel zelf opnieuw ergens in investeren (of uitgeven) en bij dividend in aandelen wordt dit automatisch gedaan, hierdoor stijgt uw aandeel in het bedrijf langzaam maar zeker.

Lees ook meer over preferente aandelen. Met dit type aandeel heeft u wat meer rechten dan bij reguliere aandelen het geval is.

Reacties zijn gesloten.