BeursABC

Aandelen
Als u aandelen van een bedrijf heeft bent u kortgezegd mede-eigenaar van een bedrijf. Als aandeelhouder deelt u mee in de winst van het bedrijf maar ook in het verlies.
Lees meer over “aandelen“.

Bear Market
Een bear market is een overwegend pessimistische markt. In een bear market hebben dalende koersen de overhand.

Bull market
Een bull market is een optimistische markt. Stijgende koersen hebben in een bull market duidelijk de overhand.

Call optie
Een gekochte call optie geeft het recht om op een bepaalde datum voor een vastgestelde prijs een vaststaand aantal van een bepaalde onderliggende waarde te mogen kopen.

Cash dividend
Cash dividend is dividend dat in geld wordt uitgekeerd.

Deposito
Een deposito is een bedrag dat voor een bepaalde tijd aan een bank wordt toevertrouwd. Doorgaans is het bedrag tijdens de looptijd niet opvraagbaar. Sommige banken geven echter tegen betaling boeterente wel de mogelijkheid tot opname.

Dividend
Dividend is de uitkering die een bedrijf of fonds wordt gedaan aan aandeelhouders. De uitkering op zich kan geschieden in de vorm van geld (cash dividend) maar ook in nieuwe aandelen (stock dividend).

Emissie
Bij een emissie worden nieuwe aandelen of obligaties uitgegeven door een bedrijf.

Euronext
Voluit NYSE Euronext. Combinatie van de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon.

Expiratiedatum
De expiratiedatum is de datum waarop een optie afloopt. Dit is dus de einddatum van de looptijd van een optie.

Federal Reserve (FED)
De FED is de centrale bank van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank (ECB). De Fed voert de monetaire politiek in de Verenigde Staten. De Fed is verantwoordelijk voor de positie van de dollar en de inflatie. Ook stelt de Fed de rentetarieven vast.

Forex
Forex staat voor Foreign Exchange, dit is de markt waar valutahandel plaats vindt. De forexmarkt is de grootste finaciele markt, er wordt dagelijks voor circa 1,5 biljoen USD aan waarde verhandeld.

Gap
Het gedeelte in de koersgrafiek waar geen handel heeft plaats gevonden wordt een gap genoemd.

Geldmarkt
Op de geldmarkt kan geld geleend of uitgeleend worden met een looptijd korter dan een jaar.

Hedgefund
Een hedgefund is een beleggingsfonds dat een absoluut positief rendment nastreeft onder alle marktomstandigheden zonder zich te meten aan een benchmark.

Hefboom
Een belegging met hefboom heeft een onderliggende waarde, de belegging reageert versneld op de beweging van de onderliggende waarde.

Hoofdsomgarantie
Bij hoofdsomgarantie wordt de garantie gegeven dat aan het einde van de looptijd van een structured product tenminste de hoofdsom wordt uitgekeerd. Het verloop van de onderliggende waarde speelt doorgaans geen rol.

Indexoptie
Een indexoptie is een optie met een index als onderliggende waarde. Vaak vindt de afwikkeling van indexopties op basis van cashsettlement. (Lees meer over: Opties)

Inkopen eigen aandelen
Bedrijven met een ruime kas kunnen overgaan tot het inkopen van eigen eigen aandelen. (Lees meer over: Inkoop eigen aandelen)

In the money (ITM)
In the money is een term die bij opties wordt gebruikt. Een call optie is in the money als de uitoefenprijs onder de koers van de onderliggende waarde ligt. Bij een put optie is het omgekeerd. Als een optie in the money is dan zal de optie over het algemeen sterker reageren op bewegingen van de onderliggende waarde.

Jaarrekening
In een jaarrekening zijn de verlies- en winstrekening opgenomen alsmede de balans van een onderneming. Ook staat er vaak een toelichting op deze stukken in.

Reacties zijn gesloten.