Effectenbeurs

Een effectenbeurs is een organisatie die kopers en verkopers de gelegenheid geeft om effecten zoals aandelen, opties, obligaties en futures te verhandelen. Vroeger vond handel in effecten fysiek plaats op de beursvloer zelf. Als u toen een koop- of verkooporder opgaf aan uw broker dan werd deze doorgegeven aan een tussenpersoon op de beurs zelf en die ging dan met uw order aan de slag. Tegenwoordig, met de komst van het internet en andere technologische ontwikkelingen, is dit echter niet meer nodig en is de handel voor een groot deel gedigitaliseerd. U kunt tegenwoordig zelf gemakkelijk handelen in effecten via een broker vanachter uw beeldscherm en de uitvoering van de order gebeurd (vaak) direct.

De belangrijkste effectenbeurs in Nederland is Euronext. Euronext heeft vestigingen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon. Euronext Amsterdam, ook wel bekend als de Amsterdamse effectenbeurs, staat bekend als de oudste officiële effectenbeurs van de wereld. De beurs kent twee belangrijke graadmeters: de Amsterdam Exchange Index (AEX) en Amsterdam Midkap Index (AMX). Daarnaast is er ook nog de Amsterdam Small Cap Index. (AScX)

Amsterdam Exchange Index
De Amsterdam Exchange Index, vaak kortweg aangeduid als AEX, geeft informatie weer met betrekking tot de (doorgaans) 25 meest verhandelde en belangrikste aandelen op de Amsterdamse beurs. De stand van de AEX wordt door beleggers vaak als graadmeter aangehouden. Deze stand wordt bepaald aan de hand van een gewogen gemiddelde van de koersen van de aangeduide 25 aandelen. De berekening van de stand van de AEX geschiedt als volgt. Elk fonds heeft zijn eigen wegingsfactor, dus een soort beoordeling, binnen de AEX. Alle 25 fondsen worden vermenigvuldigd met hun wegingsfactor, daarna bij elkaar opgeteld en ten slotte gedeeld door 100. Het cijfer dat uit deze som komt vormt de stand van de AEX. Binnen de AEX worden alleen de allergrootste Nederlandse bedrijven weergegeven, zoals Shell en Ahold. Om voor opname binnen de AEX in aanmerking te komen wordt er gekeken naar de handelsomzet van het betreffende aandeel. De handelsomzet van een aandeel is ongeveer de gemiddelde koers van een aandeel keer het volume (de aantallen) dat verhandeld wordt.

Amsterdam Midkap Index
De Amsterdam Midkap Index, oftewel de AMX, geeft informatie weer met betrekking tot de aandelen van middelgrote bedrijven. Zoals aangegeven worden de 25 grootste bedrijven weergegeven binnen de AEX. De 25 bedrijven die daarna komen worden weergegeven binnen de AMX. Omdat bedrijven groeien en krimpen wordt deze index twee keer per jaar herzien. Op de eerste handelsdag van maart en september wordt de samenstelling van de AMX aangepast.

Amsterdam Small Cap Index
De Amsterdam Small Cap Index, oftewel de AScX, is de derde index van de Amsterdamse effectenbeurs en geeft de aandelen van de 25 bedrijven weer die buiten de Amsterdam Midkap Index, dus de top 50, vallen. Het criterium voor een opname in de Amsterdam Small Cap Index is de omzet en de verhandelbaarheid van een aandeel. De beurskoers daarvan telt mee in het gemiddelde afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Jaarlijks wordt de samenstelling van de AScX aangepast. Dit geschiedt op de eerste handelsdag van maart.

Reacties zijn gesloten.