Inkoop eigen aandelen

Als een bedrijf een ruime kas heeft kan er kortweg voor worden gekozen om schulden af te lossen, een overname van een andere bedrijf te doen, extra (super)dividend uit te keren of over te gaan tot het inkoop van eigen aandelen.

Met de inkoop van eigen aandelen kunnen bedrijven de koers van hun aandelen kunstmatig beïnvloeden. Dit komt eigenlijk door twee verschillende oorzaken. Zo is het aan de ene kant het dividend per aandeel dat omhoog gaat en aan de andere kant het aantal aandelen dat natuurlijk terug zal lopen.

Dividend
Het dividend dat een bedrijf uitkeert is over het algemeen afhankelijk van de nettowinst. Op basis van de nettowinst wordt er een bepaald bedrag gereserveerd, dat men uit zal betalen aan dividend. Dit is als het ware een bedrag dat men uitkeert aan de aandeelhouders, als zijnde een soort persoonlijke winst. De aandeelhouders zijn namelijk eigenaar van het bedrijf en ontvangen op die manier een deel van de winst die er is gemaakt. Wanneer het bedrijf er voor kiest om tot de inkoop van eigen aandelen over te gaan neemt het aantal aandelen af en zal het te verdelen bedrag aan de andere kant in principe gelijk blijven. Het dividend wordt zo over minder aandelen verdeeld, waardoor het bedrag per aandeel hoger zal worden. Zo kan de koers van het aandeel op gaan lopen, aangezien aandeelhouders het over het algemeen prettig vinden om een mooi dividend te ontvangen.

Aantal aandelen
Wanneer een bedrijf er voor kiest om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen neemt het aantal aandelen op de markt natuurlijk af. Dit betekent dat de waarde van het bedrijf op dat moment minder is geworden wanneer men uitgaat van de totale waarde van de som van alle aandelen die er op de markt beschikbaar zijn. Om die reden is het bedrijf in principe ondergewaardeerd. Om die reden zal er over het algemeen een stijging van de koers van het aandeel plaatsvinden, zodat het kleinere aantal aandelen de oude waarde van het bedrijf weer zal reflecteren. Dit is echter geen garantie.

Nadelen
Uiteraard is er ook een keerzijde, met het inkopen van de eigen aandelen wordt ook het eigen vermogen naar beneden gebracht waardoor de verhouding tot de schulden kan verschuiven. Hierdoor kan een bedrijf een risicovollere investering worden, wat een koersdaling tot gevolg kan hebben. Daarnaast wordt het ook wel eens door sommige beleggers uitgelegd als gebrek aan groeivisie, blijkbaar ziet het management geen goede investeringsmogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.