Long straddle

Met een long straddle speculeert u op een grote beweging van de onderliggende waarde, welke kant de beweging op zal zijn speelt bij deze strategie geen rol.

Een long straddle is als volgt opgebouwd:
Aankoop call optie en put optie uit dezelfde maand en met dezelfde uitoefenprijs.

Winstmogelijkheden
De winstmogelijkheden van een long straddle zijn erg groot. De waarde van de gekochte call optie zal toenemen naarmate de koers van de onderliggende waarde stijgt en de waarde van de put optie zal toenemen naarmate de koers daalt.

Doordat u zowel een call optie als een put optie aankoopt moet u voor beide opties premie betalen, de stijging of daling van de onderliggende moet dus eerst de premie van een van beide opties “goed” maken. Hierna zijn de winstmogelijkheden onbeperkt (uiteraard beperkt de winstmogelijkheid van de put optie zich tot het nulpunt van de onderliggende waarde).

Risico’s
Als de koers van de onderliggende waarde niet zo heftig beweegt als u verwacht of zich zijwaarts beweegt dan is het risico dat u loopt beperkt tot uw inleg.

Waar u verder rekening mee moet houden
U dient rekening te houden met transactiekosten en eventueel bewaarloon die uw broker u in rekening brengt.

De mogelijkheid bestaat om één van beide posities te sluiten als de koers richting heeft gekozen. Op deze manier hoeft u een optie niet waardeloos af te laten lopen, maar ontvangt u nog een stukje restwaarde.

Reacties zijn gesloten.