Obligatie

Een obligatie is een lening van een overheid of bedrijf. Als belegger kunt u beleggen in obligaties, u verschaft dan in feite een lening aan een overheid of bedrijf. Als vergoeding voor het verstrekken van een dergelijke lening ontvangt u vaak een rente, couponrente genoemd. Deze couponrente kan zowel vast als variabel zijn.

Elke obligatie heeft een bepaalde looptijd, dit varieert van een paar maanden tot (bij bepaalde obligaties) zelfs een onbepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie ingelost, u krijgt dan uw geld terug.

De meeste obligaties zijn beursgenoteerd, u kunt dus via de effectenbeurs obligaties aan- en verkopen. Door vraag en aanbod ontstaat er dus koersontwikkeling, de koers van obligaties is genoteerd in een percentage. Dit percentage is gebasseerd op de nominale waarde. Als de nominale waarde van een obligatie EUR 1000,= is en de koers 103, dan is de waarde van de betreffende obligatie EUR 1030,=, de couponrente is ook gebasseerd op de nominale waarde. Ook wordt aan het einde van de looptijd de nominale terugbetaald. Dit is dus iets waar u als belegger rekening mee moet houden!

Koersontwikkeling
De koersontwikkeling van een obligatie is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de overheid of het bedrijf die de obligatie uitgeeft. Dit kan uiteraard tijdens de looptijd veranderen, hierdoor kunnen de risico’s die u als belegger loopt toenemen, maar ook afnemen. Het bepalen van de kredietwaardigheid van een uitgever van een obligaties wordt bij indicatie gedaan door ratingbureaus, de meest bekende ratingbureaus zijn Moody’s, Standard & Poors en Fitch. Deze bureaus geven het betreffende bedrijf of een bepaalde rating op basis van verschillende factoren. Daarnaast speelt de algemene renteontwikkeling een belangrijke rol. Als bijvoorbeeld de rente stijgt dan neemt over het algemeen de waarde van obligaties af.

Rendement
Er kan rendement met een obligatie worden behaald door de couponrente, de meeste obligaties keren een rente periodieke rente uit, dit kan zowel een een vaste als een variabele rente zijn. Maar ook door de koersontwikkeling kunt u geld verdienen aan obligaties. Als de koers van obligatie die u heeft gekocht stijgt dan heeft u koerswinst als u op dat moment de obligatie zou verkopen.

Risico’s
Het beleggen in obligaties brengt ook een risico met zich mee. U leent immers geld uit en er bestaat een kans dat de uitgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De couponrente kan niet meer worden voldaan of erger nog hij is niet meer in staat om de lening terug te betalen, in dat geval krijgt u uw geld dus niet terug. De mate van het risico dat u loopt is sterk afhankelijk van de betreffende uitgever. Hier is echter ook (vaak) de couponrente op gebaseerd, in de regel wordt een hogere couponrente vergoedt naarmate de kredietwaardigheid van de uitgever lager wordt.

Reacties zijn gesloten.