Put optie

Put optie
Een put optie geeft u het recht om gedurende een bepaalde vastgestelde periode een onderliggende waarde te verkopen.

Voorbeeld
U koopt een put optie KPN december 2012 met als uitoefenprijs € 10=, de prijs van de put optie is € 1,=. Dit betekend dat u tot december 2012 100 aandelen KPN mag verkopen voor € 10,=.

Dit voorbeeld brengt ons bij de manieren waarop u een putoptie kunt gebruiken.

Kopen put optie
Bij de aankoop van de put optie uit het voorbeeld speculeert u op een daling van de onderliggende waarde. Als de koers voor december 2012 daalt tot € 8,= dan is de waarde van uw put optie € 2,=, een mooie winst van 100%! Blijft de koers echter € 10,= of hoger dan zal uw put optie waardeloos aflopen, u bent in dat geval uw gehele inleg kwijt. Dit is ook direct het maximale risico dat u loopt, u kunt uw inleg kwijtraken maar uw winstmogelijkheden zijn onbeperkt.

Het kopen van een put optie kan ook uitstekend dienen ter bescherming van aandelen die u in uw bezit heeft. De aankoop van een put optie zorgt ervoor dat u uw aandelen mag verkopen tot aan de expiratiedatum van optie voor een vastgestelde prijs.

Put optie schrijven
Met het schrijven van een put optie speelt u in op een gelijkblijvende of stijgende koers van de onderliggende waarde.

U verkocht het recht om de onderliggende te verkopen gedurende een bepaalde periode voor een vastgestelde prijs. Dit recht verkoopt u aan een andere belegger, hij mag dus gedurende de looptijd van de optie de onderliggende waarde aan u verkopen voor de uitoefenprijs van de put optie. U heeft nu de plicht om af te nemen. In ruil voor deze plicht krijgt u de optiepremie.

Reacties zijn gesloten.