Short strangle

Met de short strangle speculeert u op een zijwaartse beweging van de onderliggende waarde.

Een short strangle is als volgt opgebouwd:
U schrijft (verkoopt) zowel een call optie als een put optie uit dezelfde maand maar met een andere uitoefenprijs.

Doorgaans wordt gekozen voor een call optie waarvan de uitoefenprijs (ruim) boven de koers van de onderliggende waarde ligt en een put optie waarvan de uitoefenprijs er (ruim) onder ligt.

Winstmogelijkheden
Voor de geschreven call optie en put optie ontvangt u optiepremie. Deze premie is direct de maximale winst die u kunt behalen met een short strangle.

Als de koers van de onderliggende waarde naar uw verwachting zijwaarts beweegt tot de expiratiedatum van beide opties dan behaald u de maximale winst.

Risico’s
Doordat de uitoefenprijzen van de geschreven opties een stukje van de koers van de onderliggende waarde vandaan liggen is er een bepaalde bandbreedte waarbinnen de koers zicht kan bewegen voordat u verlies gaat lijden. Mocht de koers buiten deze bandbreedte breken dan kan deze strategie u onbeperkt risico opleveren (uiteraard beperkt het nulpunt van de onderliggende waarde het risico van de geschreven put optie).

Waar u verder rekening mee moet houden
U dient rekening te houden met transactiekosten en eventueel bewaarloon die uw broker u in rekening brengt.

Uw broker zal een bepaalde margin van u verwachten als dekking voor de eventuele aan- of verkoopverplichtingen die u heeft. Deze margin is een geldbedrag dat aangehouden moet worden op uw rekening.

Wellicht ten overvloede dient opgemerkt te worden dat deze strategie bijzonder risicovol is. Wij raden beginnende beleggers derhalve niet aan om deze strategie toe te passen.

Reacties zijn gesloten.