Turbo’s & Sprinters

Een turbo of sprinter verschilt in vele opzichten van andere beleggingsproducten. In de eerste plaats al omdat de kans op grote winst, maar ook grote verliezen, vele malen groter is. Een turbo is dus een beleggingsproduct voor de meer ervaren belegger. Bij een turbo financiert de bank een groot deel van de belegging. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking. Wat een hefboomwerking is laat zich het beste uitleggen met een voorbeeld.

Je koopt een turbo met een onderliggende waarde van 50 euro. Het bedrag dat je aan de bank betaalt is 10 euro en het resterende gedeelte schiet de bank voor. Om de hefboom te berekenen moet je de koers van de turbo delen door je eigen inleg. In dit geval is dat dus 50 (koers van de turbo) gedeeld door 10 (waarde van jouw inleg) en kom je uit op een hefboom van 5. Dit houdt in dat de koersschommeling met betrekking tot het door jou gekochte aandeel vermenigvuldigd wordt met 5. Stijgt jouw aandeel met 5%, dan behaal je dus een heel mooi rendement van 25% (5 x 5). Daalt je aandeel echter flink dan is het verlies ook evenredig groter dan bij de normale handel in aandelen. Het beleggen in turbo’s brengt dus behoorlijk wat risico’s met zich mee. Je kunt in één klap veel geld verdienen, maar dus ook verliezen. Derhalve is deze vorm van beleggen dan ook enkel geschikt voor de ervaren en actieve belegger. Om de belegger te beschermen is er de stop loss niveau in het leven geroepen. Dit zorgt er voor dat de belegger nooit meer kan verliezen dan het door hem ingelegde bedrag.

Het financieringsgedeelte dat beschikbaar gesteld wordt door de bank is onderhevig aan rente. Als u dus een turbo voor langere termijn aanhoudt, houdt dit tevens in dat u rente over dit bedrag moet betalen. Dit wordt ook wel aangeduid als een Turbo Long en staat eigenlijk gelijk aan het aankopen van een aandeel. Hierbij verwacht u dat het aandeel gaat stijgen. U kunt ook kiezen voor een Turbo Short. Dit doet u echter als u verwacht dat een aandeel gaat dalen. Een Turbo Short staat gelijk aan het verkopen van een aandeel (dat u eigenlijk dus nog niet aangekocht heeft). In dit geval betaalt u de bank geen rente over het financieringsdeel, maar ontvangt u hierover juist rente. De kosten of opbrengsten die de bank heeft worden dus dagelijks verrekend met het financieringsniveau. Dit maakt financieringsniveau dus beweeglijk en deze kosten of opbrengsten hebben dus uiteindelijk ook gevolgen voor het resultaat van uw belegging.

De koers van een turbo is vrij gemakkelijk te bepalen. Dit is namelijk altijd het verschil tussen de onderliggende waarde van het aandeel minus het financieringsgedeelte. Stel dat de koers van het aandeel 60 euro is en het financieringsgedeelte is 40 euro, dan is de waarde van de turbo 60-40 = 20 euro.

Sommige turbo’s hebben een ratio, bijvoorbeeld de meeste indexturbo’s, de ratio geeft aan hoeveel turbo’s u moet kopen om één keer in de onderliggende waarde te beleggen. Als bijvoorbeeld de ratio 10 is dan moet u 10 van de betreffende turbo’s kopen.

De complete formule om de koers van een turbo of sprinter te berekenen is daarom als volgt:

Koers Turbo Long = (koers onderliggende waarde – financieringsniveau) / ratio
Koers Turbo Short = (financieringsniveau – koers onderliggende waarde) / ratio

Reacties zijn gesloten.